Access Commodity Selection Alap
Megszűnési Eljárás Alatt

Az alap bemutatása

Az Alap az átlagosnál magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb befektetési lehetőségek közül válogatva. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan – külföldi és hazai kibocsátású – kötvények, részvények, befektetési alapok befektetési jegyei, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany, nemesfémipar, nyersanyagok) vagy egyes befektetési régiókba fektető befektetési alapok jelentős felülsúlyozása a portfólión belül, de az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben egy befektetési alapba fektetni.

Az Alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, az Egyesült Államok, Kanada és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank stb.). A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz.

Az Alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 5 év.

Kinek ajánlható

Devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vásárolhatják. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Az alap a megszokottnál magasabb kockázatú befektetési eszköz.

Árfolyam: (2017.02.20)0.531312 HUF
Régió:Globális
Forgalmazás kezdete:(2012.11.05)
Típus:Nyilvános, nyíltvégű értékpapíralap
Ágazat, kategória:Kiegyensúlyozott vegyes alap
Deviza:HUF
Alap nettó eszközértéke:299 032 HUF
Minimális befektetés:- HUF
Kategória:Visszaforgató
Eladási jutalék1:6%
Visszaváltási jutalék2:- HUF
Éves alapkezelési díj:1,65%
Hozam  (2017.02.20) (Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján számított)
2016. január 1-től:3,79%
3 hónap:-6,3%
6 hónap:-
1 év:-
2 év (évesített):-
3 év (évesített):-
5 év (évesített):-

1 Az eladási jutalék, értékesítési helyenként eltérő lehet, de nem haladhatja meg a jelzett értéket.
2 -
3 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az alap indulásától.
4 A kördiagram szemléltető céllal mutatja be az alapban lévő befektetési eszközök összetételét.

Alapkezelő

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Bank

ERSTE Bank Nyrt.

Forgalmazó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

ISIN kód: HU0000711817
PSZÁF 1111-341 lajstromozási számon

A nyíltvégű befektetési alapok hozamainak múltbéli alakulása nem jelent garanciát az alapok hozamának jövőbeni alakulását illetően. Az Access befektetési alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata a forgalmazónál rendelkezésre áll és az alapkezelő honlapjáról letölthető a http://www.access.hu webcímen.

A befektetők az alapkezelési szabályzatában részletesen tájékozódhatnak az alap befektetési politikájáról.