ACCESS Global Selection Alap
Megszűnési Eljárás Alatt

Az alap bemutatása

Az Alap az átlagosnál magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb befektetési lehetőségek közül válogatva. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan – külföldi és hazai kibocsátású – kötvények, részvények, befektetési alapok befektetési jegyei, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl.: energia, gépjárműgyártás, nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiók (pl.: BRIC, Japán, India, USA) jelentős felülsúlyozása a portfólión belül. Az Alap nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben egy befektetési alapba fektetni.

Az Alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, az Egyesült Államok, Kanada és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank, kanadai dollár stb.). A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz.

Az Alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 5 év.

Kinek ajánlható

Devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vásárolhatják. Az az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Árfolyam (2017.04.07):1.057298 HUF
Régió:Globális
Portfólió menedzser:Balogh Attila
Típus:Abszolút hozamú
Deviza:HUF
Alap nettó eszközértéke:2 023 833 HUF
Minimális befektetés:HUF
Hozamfizetés szerinti kategória:Visszaforgató
Eladási jutalék1:6 %
Visszaváltási jutalék2:- HUF
Éves alapkezelési díj:1,5 %
Hozam  (2017.04.07) (Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján számított)
2016. január 1-től:-33,19%
3 hónap:-21,7%
6 hónap:-
1 év:-
2 év (évesített):-
3 év (évesített):-
5 év (évesített):-

1 Az eladási jutalék, értékesítési helyenként eltérő lehet, de nem haladhatja meg a jelzett értéket.
3 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az alap indulásától. 2009.06.11-től az alap befektetési politikája megváltozott, az árfolyamadatok ezen értéknaptól kerülnek bemutatásra.
4 A kördiagram szemléltető céllal mutatja be az alapban lévő befektetési eszközök összetételét.
5 Nettó éves hozamok évenkénti bontásokban

Alapkezelő

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Bank

K&H Bank Zrt.

Forgalmazó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

ISIN:HU0000701990
Felügyelet 1111-109 lajstromozási számon

A nyíltvégű befektetési alapok hozamainak múltbéli alakulása nem jelent garanciát az alapok hozamának jövőbeni alakulását illetően. Az Access befektetési alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata a forgalmazónál rendelkezésre áll és az alapkezelő honlapjáról letölthető a http://www.access.hu webcímen.
A befektetők az alapkezelési szabályzatában részletesen tájékozódhatnak az alap befektetési politikájáról.