Access PP DEPOSIT
Megszűnési Eljárás Alatt

Az alap bemutatása

Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy likvid forrásaikat rugalmasan befektessék, és a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikusan kezelt portfolión keresztül részesedjenek. Az alap a hazai likviditási és pénzpiaci alapok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul.

Az Alapkezelő a kötvények esetében total return stratégiát alkalmazva, aktívan menedzseli a kötvényportfóliót az optimális hozam elérése érdekében. Az Alapkezelő jellemzően felülsúlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket, lekötött betéteket a portfólióban. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai a lekötött betéteken túl olyan – elsősorban hazai kibocsátású – állampapírok, vállalati kötvények, részvények, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alapkezelő nem kíván 20%-ot elérő vagy azt meghaladó mértékben más befektetési alapok vagy kollektív pénzügyi eszközök befektetési jegyeibe fektetni. Az alapkezelő hatékony portfólió kialakítási céllal tőzsdei, tőzsdén kívüli részvényeket is vásárolhat és határidős eladással fedezett részvényügyleteket is köthet.

Az alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, időszakonként az Egyesült Államok, Kanada és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank, kanadai dollár stb.). Az alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében, fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az alap a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti.

Az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 3 év.

Kinek ajánlható

Devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vásárolhatják.

A SOROZAT - ISIN: HU0000716253

Árfolyam (2019.03.29):0.11485 HUF
Régió:Magyarország
Alapkezelő:Balogh Attila
Típus:Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
Stílus:Total Return
Deviza:HUF
Alap nettó eszközértéke:31 752 245 HUF
Minimális befektetés:- HUF
Kategória:Visszaforgató
Eladási jutalék1:0 %
Visszaváltási jutalék2:Kezelési szabályzat szerint
Éves alapkezelési díj:1 %

ILLIKVID SOROZAT - ISIN: HU0000716246

Árfolyam (2019.03.29):1.696095 HUF
Régió:Magyarország
Alapkezelő:Balogh Attila
Kategória:Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
Stílus:Total Return
Deviza:HUF
Alap nettó eszközértéke:2 288 682 611 HUF
Éves alapkezelési díj:-

1 Az eladási jutalék értékesítési helyenként eltérő lehet, de nem haladhatja meg a jelzett értéket.
3 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az alap indulásától.
4 A kördiagramm szemléltető céllal mutatja be az alapban lévő befektetési eszközök összetételét.
5 Nettó éves hozamok évenkénti bontásokban

Alapkezelő

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Bank

K&H Bank Zrt.

Forgalmazó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstrom szám: 1111-104
ISIN A sorozat: HU0000716253
ISIN IL sorozat: : HU0000716246

A nyíltvégű befektetési alapok hozamainak múltbéli alakulása nem jelent garanciát az alapok hozamának jövőbeni alakulását illetően. Az Access befektetési alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata a forgalmazónál rendelkezésre áll és az alapkezelő honlapjáról letölthető a http://www.access.hu webcímen.

A befektetők az alapkezelési szabályzatában részletesen tájékozódhatnak az alap befektetési politikájáról.