CHRONO Származtatott Alap
Megszűnési Eljárás Alatt

Az alap bemutatása

Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain jelentős forgalommal, megfelelő likviditással rendelkeznek.

Az Alap a szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a minimum 10 millió forint kezdő befektetéssel megvásárolható, származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített hússzoros (20x) tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját.

Az Alap származtatott alapként mind az adott pozícióban felvehető maximális tőkeáttétel, mind a short pozíciók nyitásának lehetőségével élni kíván, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Az Alap befektetési döntései nagymértékben az árfolyamelemzésen alapuló technikai elemzésre és kvantitatív módszerekre, valamint fundamentális elemzési módszerekre épülnek, teret hagyva a portfólió menedzserek intuitív döntéseinek is. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, jellemzően rövid hátralévő futamidejű állampapírokat vagy más pénzpiaci eszközöket is vásárolhat, de nincs kizárva egyéb fix hozamú pénzügyi eszköz megvásárlásának lehetősége sem.

Az Alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 5 év.

Kinek ajánlható

Devizabelföldi es devizakülföldi magán- es jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vásárolhatják. Az alap a megszokottnál magasabb kockázatúként besorolt befektetési eszköz.

Árfolyam (2017.03.31):0.65702 HUF
Régió:Globális
Kategória:Származtatott alap
Stílus:Absolute Return
Deviza:HUF
Alap nettó eszközértéke:6 919 621 HUF
Minimális befektetés:HUF
Eladási jutalék1:max. 3%
Visszaváltási jutalék2:0 %
Éves alapkezelési díj:0,8 %
Hozam  (2017.03.31) (Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján számított)
2016. január 1-től:-21,26%
3 hónap:-11,77%
6 hónap:-
1 év:-
2 év (évesített):-
3 év (évesített):-
5 év (évesített):-

1 Az eladási jutalék, értékesítési helyenként eltérő lehet, de nem haladhatja meg a jelzett értéket.
3 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az alap indulásától. 2009.06.11-től az alap befektetési politikája megváltozott, az árfolyamadatok ezen értéknaptól kerülnek bemutatásra.
4 A kördiagram szemléltető céllal mutatja be az alapban lévő befektetési eszközök összetételét.
5 Nettó éves hozamok évenkénti bontásokban

Alapkezelő

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Bank

ERSTE Bank Nyrt.

Forgalmazó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

ISIN kód: HU0000701933
Felügyelet 1111-110 lajstromozási számon

A nyíltvégű befektetési alapok hozamainak múltbéli alakulása nem jelent garanciát az alapok hozamának jövőbeni alakulását illetően. Az Access befektetési alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata a forgalmazónál rendelkezésre áll és az alapkezelő honlapjáról letölthető a http://www.access.hu webcímen.
A befektetők az alapkezelési szabályzatában részletesen tájékozódhatnak az alap befektetési politikájáról.