NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap
Megszűnési Eljárás Alatt

Az alap bemutatása

Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt a befektetőknek arra, hogy a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikusan kezelt portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul.

Az Alapkezelő Total Return stratégiát alkalmazva, felülsúlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket a portfólióban és aktívan menedzseli azokat az optimális hozam elérése érdekében. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan – külföldi és hazai kibocsátású – állampapírok, kötvények, vállalati kötvények, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben más befektetési alapba fektetni.

Az Alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, az Egyesült Államok, Kanada és Európa legjelentősebb piacai, melyek jellemzően forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank, kanadai dollár stb.). A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, jelzáloglevelekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel származtatott termékekbe fektethet, illetve származtatott ügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz, amelynek keretében a magasabb hozam elérésének céljával folyamatosan vizsgálja az egyes piaci szegmenseket, trendeket, és ezek alapján dönt az optimális portfólió alakításáról, a befektetésekről és az értékesítésekről. Az alapkezelő az aktív befektetési politika alapján az alap javára és terhére több ügyletet köt, mint az aktuális piaci eseményeket figyelmen kívül hagyó passzív befektetési politika alapján tenné. Az értékpapírok vételével és eladásával kapcsolatos díjak jelentősen kihathatnak az alap teljesítményére.

Kinek ajánlható

A befektetési alapot olyan befektetőknek szánjuk, piackonform hozamot meghaladó hozam érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni. Az alapot az alapkezelő rövid távú, akár éven belüli befektetési időtartamra is javasolja.

Árfolyam: (2018.02.15) 1.001975 HUF
Régió: Globális
Portfolió Menedzser: Herháger András
Típus: Nyilvános Nyíltvégű értékpapíralap
Deviza: HUF
Alap nettó eszközértéke: 115 227 111 HUF
Minimális befektetés: - HUF
Hozamfizetés szerinti kategória: Visszaforgató
Eladási jutalék1: 0%
Visszaváltási jutalék2: 0%
Éves alapkezelési díj: éves alapkezelési díj = 0.25%
Hozam  (2018.02.15) (Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján számított)
3 hónap: -1,19%
6 hónap: -
1 év: -
2 év (évesített): -
3 év (évesített): -
5 év (évesített): -

1 Az eladási jutalék, értékesítési helyenként eltérő lehet, de nem haladhatja meg a jelzett értéket.

Alapkezelő

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Bank

Erste Bank Hungary Bank Zrt.

Forgalmazó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstrom szám: 1111-716
ISIN kód: HU0000718564

A nyíltvégű befektetési alapok hozamainak múltbéli alakulása nem jelent garanciát az alapok hozamának jövőbeni alakulását illetően. Az Access befektetési alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata a forgalmazónál rendelkezésre áll és az alapkezelő honlapjáról letölthető a http://www.access.hu webcímen.
A befektetők az alapkezelési szabályzatában részletesen tájékozódhatnak az alap befektetési politikájáról.