QUAESTOR ARANYTALLÉR VEGYES
NYÍLTVÉGŰÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

Az alap bemutatása

Az Alap befektetési politikájának célja, hogy magyarországi kötvény és részvénypiaci befektetéseken keresztül, korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap maximális részvényaránya: 50%. Az Alap portfoliójában nagyrészt hitelviszonyt megtestesítő, elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott értékpapírokat, illetve jó pénzügyi megítélésű társaságok Magyarországon kibocsátott vállalati kötvényeit tartja.

Az Alap befektetési politikájának célja, hogy magyarországi kötvény és részvénypiaci befektetéseken keresztül, korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap maximális részvényaránya: 50%. Az Alap portfoliójában nagyrészt hitelviszonyt megtestesítő, elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott értékpapírokat, illetve jó pénzügyi megítélésű társaságok Magyarországon kibocsátott vállalati kötvényeit tartja.

Az Alap nem fizet hozamot, a működés során képződő tőkenövekményt – mely kamatból, osztalékból és árfolyamnyereségből tevődhet össze – folyamatosan újra befekteti. Az Alapkezelő folyamatos napi értéken történő visszavásárlási kötelezettséget vállal, hogy a befektetők jegyeik részleges vagy teljes visszaváltásával nyereségükhöz tetszőleges időpontban hozzájuthassanak és az árfolyamnyereséget realizálhassák.

Az Alap befektetési jegyei bármely forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók.

Kinek ajánlható

Devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vásárolhatják.

Árfolyam: (2019.04.26) 3.3183 HUF
Régió: Globális
Alapkezelő: Balogh Attila
Típus: Nyilvános Nyíltvégű értékpapíralap
Kategória: Vegyes alap
Deviza: HUF
Alap nettó eszközértéke: 34 936 353 HUF
Minimális befektetés: - HUF
Kategória: Visszaforgató
Eladási jutalék1: 0,5% (minimum 300Ft)
Visszaváltási jutalék2: 20 munkanapon belül 3%, 20 munkanapon túl 0%
Éves alapkezelési díj: 1,1 %
Hozam  (2019.04.26) (Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján számított)
3 hónap: -1.88%
6 hónap: -1.14%
1 év: -9.59%
2 év (évesített): -13.69%
3 év (évesített): -9.12%
5 év (évesített): -3.2%

1 Az eladási jutalék, értékesítési helyenként eltérő lehet, de nem haladhatja meg a jelzett értéket.

Alapkezelő

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Bank

Raiffeisen Bank Zrt.

Forgalmazó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstrom szám: 1111-27
ISIN kód: HU0000702675

A nyíltvégű befektetési alapok hozamainak múltbéli alakulása nem jelent garanciát az alapok hozamának jövőbeni alakulását illetően. Az Access befektetési alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata a forgalmazónál rendelkezésre áll és az alapkezelő honlapjáról letölthető a http://www.access.hu webcímen.
A befektetők az alapkezelési szabályzatában részletesen tájékozódhatnak az alap befektetési politikájáról.