QUAESTOR BOROSTYÁN KÖTVÉNY NYÍLTVÉGŰ
BEFEKTETÉSI ALAP

Az alap bemutatása

Az Alap befektetési politikája szerint minimum 80%-ban, maximum 100%-ig a Magyar Állam által garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba (államkötvények, diszkont kincstárjegyek) fektet, így a befektetési jegyeken keletkező árfolyamnyereség eho mentes. Az alap vállalati kötvényekbe, illetve maximum 20%-ig az Állam hitelkockázati besorolásával egyező minősítésű jelzáloglevelekbe is fektethet.

Célja, hogy az adott kockázati szinten a legmagasabb tőkenövekményt próbálja elérni a befektetési jegy tulajdonosok számára.

Az Alap nem fizet hozamot, a működés során képződő tőkenövekményt – mely kamatból és árfolyamnyereségből tevődhet össze – folyamatosan újra befekteti.

Az Alap olyan befektetők számára lehet előnyös, akiknek elvárása nem haladja meg lényegesen a kockázatmentes hozamot. Az Alap jellemző célcsoportja az átlagos pénzügyi ismeretekkel rendelkező, mérsékelt kockázatviselési hajlandósággal és legalább 1 éves befektetési időtávval rendelkező ügyfélkör.

Az Alap befektetési jegyei bármely forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók.

Kinek ajánlható

Devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vásárolhatják.

Árfolyam: (2019.04.26) 3572.56 HUF
Régió: Globális
Alapkezelő: Balogh Attila
Típus: Nyilvános Nyíltvégű értékpapíralap
Kategória: Kötvényalap
Deviza: HUF
Alap nettó eszközértéke: 52 820 277 HUF
Minimális befektetés: - HUF
Kategória: Visszaforgató
Eladási jutalék1: 0,15% (minimum 300Ft)
Visszaváltási jutalék2: 20 munkanapon belül 3%, 20 munkanapon túl 0%
Éves alapkezelési díj: 0,6 %
Hozam  (2019.04.26) (Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján számított)
3 hónap: -2.04%
6 hónap: -4.04%
1 év: -11.8%
2 év (évesített): -11.71%
3 év (évesített): -7.95%
5 év (évesített): -2.98%

1 Az eladási jutalék, értékesítési helyenként eltérő lehet, de nem haladhatja meg a jelzett értéket.

Alapkezelő

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Bank

Raiffeisen Bank Zrt.

Forgalmazó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstrom szám: 1111-215
ISIN kód: HU0000702659

A nyíltvégű befektetési alapok hozamainak múltbéli alakulása nem jelent garanciát az alapok hozamának jövőbeni alakulását illetően. Az Access befektetési alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata a forgalmazónál rendelkezésre áll és az alapkezelő honlapjáról letölthető a http://www.access.hu webcímen.
A befektetők az alapkezelési szabályzatában részletesen tájékozódhatnak az alap befektetési politikájáról.