QUAESTOR KURÁZSI PÉNZPIACI NYÍLTVÉGŰ
ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

Az alap bemutatása

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok alapvetően rövid, éven belüli futamidőre rendelkezésre álló megtakarításainak Magyarországon kibocsátott pénzpiaci eszközökbe történő befektetései keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása mellett, az adott kockázati szinten lehetséges legnagyobb tőkenövekményt érje el.

Az Alapkezelő a biztonság és az Alap likviditásának szem előtt tartásával konzervatív befektetési politikát kíván folytatni. Az Alap portfoliójának legnagyobb részét Magyarországon kibocsátott, éven belüli lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő, Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált értékpapírokba kívánja fektetni, a saját tőke 100%-áig, de minimum 80%-ban. Ennek eredményeként a Kurázsi befektetési jegyek mentesülnek az árfolyamnyereséget terhelő eho kötelezettsége alól.

Az Alap portfoliójába a Magyar Állam hitelkockázati besorolásával egyező minősítésű jelzáloglevelek, illetve vállalati kötvények kerülhetnek, a saját tőke maximum 20%, illetve 10%-áig.

Az Alap nem fizet hozamot, a működés során képződő tőkenövekményt – mely kamatból és árfolyamnyereségből tevődhet össze – folyamatosan újra befekteti.

Az Alap olyan befektetők számára lehet előnyös, akiknek elvárása nem haladja meg a kockázatmentes hozamot. Az Alap jellemző célcsoportjába a rövid távú megtakarítók, illetve az átlagos pénzügyi ismeretekkel rendelkező, kockázatkerülő befektetők tartoznak, bármilyen tervezett befektetési időhorizonttal.

Az Alap befektetési jegyei bármely forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók.

Kinek ajánlható

Devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vásárolhatják.

Árfolyam: (2019.04.26) 2.809446 HUF
Régió: Magyarország
Alapkezelő: Balogh Attila
Típus: Pénzpiaci alap
Stílus: Total Return
Deviza: HUF
Alap nettó eszközértéke: 251 484 532 HUF
Minimális befektetés: - HUF
Kategória: Visszaforgató
Eladási jutalék1: 0%
Visszaváltási jutalék2: 500 Ft
Éves alapkezelési díj: 0,9 %
Hozam  (2019.04.26) (Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján számított)
3 hónap: -2.43%
6 hónap: -4.06%
1 év: -9.65%
2 év (évesített): -10.03%
3 év (évesített): -7.35%
5 év (évesített): -4.41%

1 Az eladási jutalék, értékesítési helyenként eltérő lehet, de nem haladhatja meg a jelzett értéket.

Alapkezelő

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Bank

Raiffeisen Bank Zrt.

Forgalmazó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstrom szám: 1111-18
ISIN kód: HU0000702642

A nyíltvégű befektetési alapok hozamainak múltbéli alakulása nem jelent garanciát az alapok hozamának jövőbeni alakulását illetően. Az Access befektetési alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata a forgalmazónál rendelkezésre áll és az alapkezelő honlapjáról letölthető a http://www.access.hu webcímen.
A befektetők az alapkezelési szabályzatában részletesen tájékozódhatnak az alap befektetési politikájáról.