QUAESTOR TALLÉR RÉSZVÉNY NYÍLTVÉGŰ
ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

Az alap bemutatása

Az Alap az OECD tagországok, ezen belül elsődlegesen Magyarország, valamint az Európai Unióhoz 2004. május elsején csatlakozott országokban székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, és ezen országok államai, kormányai által garantált kötvényeibe fektet. Célja, hogy az adott kockázati szinten a legmagasabb tőkenövekményt próbálja elérni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alap eszközeinek minimálisan 50%-át az említett országok tőzsdéire bevezetett, magas fokú likviditással és várhatóan kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkező részvényekbe helyezi. A maximális részvényarány 85%. Az Alapkezelő megfelelően diverzifikált portfolió összeállításával kívánja elősegíteni a stabil, kiegyensúlyozott tőkenövekedést. A tagországok államai, illetve a célországokban székhellyel rendelkező vállalkozás által kibocsátott kötvények és más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok aránya az Alapban maximum a saját tőke 50%-át érheti el.

Az Alap nem fizet hozamot, a működés során képződő tőkenövekményt – mely kamatból, osztalékból és árfolyamnyereségből tevődhet össze – folyamatosan újra befekteti. Az Alap olyan befektetők számára lehet előnyös, akik a kockázatmentes hozam feletti teljesítmény elérése érdekében hajlandóak magasabb mértékű kockázatvállalásra és tisztában vannak az eltérő devizában denominált portfolióelemeknek az Alap teljesítményére gyakorolt hatásával. Az Alap jellemző célcsoportja az átlagosnál magasabb pénzügyi ismeretekkel rendelkező, közepesnél magasabb kockázatviselési hajlandósággal és legalább 3 éves tervezett befektetési időtávval rendelkező ügyfélkör.

Az Alap befektetési jegyei bármely forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók.

Kinek ajánlható

Devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vásárolhatják.

Árfolyam: (2019.04.26) 3.3782 HUF
Régió: Közép-Kelet-Európa
Alapkezelő: Balogh Attila
Típus: Nyilvános Nyíltvégű értékpapíralap
Kategória: Kiegyensúlyozott
Deviza: HUF
Alap nettó eszközértéke: 24 859 706 HUF
Minimális befektetés: - HUF
Kategória: Visszaforgató
Eladási jutalék1: 1% (minimum 300Ft)
Visszaváltási jutalék2: 20 munkanapon belül 3%, 20 munkanapon túl 0%
Éves alapkezelési díj: 1,1 %
Hozam  (2019.04.26) (Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján számított)
3 hónap: 1.18%
6 hónap: -0.29%
1 év: -6.48%
2 év (évesített): -13.2%
3 év (évesített): -4.22%
5 év (évesített): -1.64%

1 Az eladási jutalék, értékesítési helyenként eltérő lehet, de nem haladhatja meg a jelzett értéket.

Alapkezelő

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Bank

Raiffeisen Bank Zrt.

Forgalmazó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstrom szám: 1111-28
ISIN kód: HU0000702667

A nyíltvégű befektetési alapok hozamainak múltbéli alakulása nem jelent garanciát az alapok hozamának jövőbeni alakulását illetően. Az Access befektetési alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata a forgalmazónál rendelkezésre áll és az alapkezelő honlapjáról letölthető a http://www.access.hu webcímen.
A befektetők az alapkezelési szabályzatában részletesen tájékozódhatnak az alap befektetési politikájáról.