iCash Conservative Alap
Megszűnési Eljárás Alatt

Az alap bemutatása

Az Alapkezelő Total Return stratégiát alkalmazva, jellemzően felülsúlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket a portfólióban és aktívan menedzseli azokat a optimális hozam elérése érdekében. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan – külföldi és hazai kibocsátású – állampapírok, kötvények, vállalati kötvények, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben más befektetési alapba fektetni. Az alapkezelő hatékony portfólió kialakítási céllal részvényeket is vásárolhat. Az Alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, az Egyesült Államok, Kanada és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank, kanadai dollár stb.). A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz.

Az Alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 3 év.

Kinek ajánlható

Devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vásárolhatják. Az alap a megszokottnál magasabb kockázatú befektetési eszköz.

Árfolyam: (2018.05.25) 0.507727 HUF
Régió: Globális
Befektetési kategória: Kötvénytúlsúlyos értékpapíralap
Ágazat /stílus: Total Return
Deviza: HUF
Alap nettó eszközértéke: 12 886 842 HUF
Minimális befektetés: HUF
Eladási jutalék1: 6 %
Visszaváltási jutalék2: - HUF
Éves alapkezelési díj: 1,65 %
Hozam  (2018.05.25) (Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján számított)
2016. január 1-től: -36,84%
3 hónap: -3,37%
6 hónap: -
1 év: -
2 év (évesített): -
3 év (évesített): -
5 év (évesített): -

1 Az eladási jutalék, értékesítési helyenként eltérő lehet, de nem haladhatja meg a jelzett értéket.
3 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az alap indulásától. 2009.06.11-től az alap befektetési politikája megváltozott, az árfolyamadatok ezen értéknaptól kerülnek bemutatásra.
4 A kördiagram szemléltető céllal mutatja be az alapban lévő befektetési eszközök összetételét.
5 Nettó éves hozamok évenkénti bontásokban

Alapkezelő

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Bank

ERSTE Bank Nyrt.

Forgalmazó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

ISIN kód: HU0000704366
Felügyelet 1111-196 lajstromozási számon

A nyíltvégű befektetési alapok hozamainak múltbéli alakulása nem jelent garanciát az alapok hozamának jövőbeni alakulását illetően. Az Access befektetési alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata a forgalmazónál rendelkezésre áll és az alapkezelő honlapjáról letölthető a http://www.access.hu webcímen.
A befektetők az alapkezelési szabályzatában részletesen tájékozódhatnak az alap befektetési politikájáról.